کابل های مانیتورینگ

دارای انواع مختلف گیره ای و دکمه ای، ماژولار و بدون ماژول، و شیلد دار و بدون شیلد در مارک های متنوع و متناسب با انواع دستگاه های مانیتورینگ