پالس اکسیمتر انگشتی

– پالس اکسیمتر انگشتی دارای نمایشگر LCD که دارای اندیکاتور ضربان قلب بوده و قابلیت خاموش شدن به صورت اتوماتیک را داراست. دارای کیف و بند جهت ایمنی و سهولت استفاده است.

– پالس اکسیمتر انگشتی دارای نمایشگر شکل موج SPO2 که دارای اندیکاتور ضربان قلب بوده و قابلیت خاموش شدن به صورت اتوماتیک را داراست. دارای کیف و بند جهت ایمنی و سهولت استفاده است.