دستبند و پوآرهای الکتروکاردیوگراف

– دستبند الکتروکاردیوگراف که در دو نوع فنر پلاستیکی و فنر فلزی خارجی موجود بوده و موجب عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده می شوند از جنس مرغوب ساخته شده که سبب استحکام در استفاده طولانی مدت می گردندو در دو سایز اطفال و بزرگسال موجود می باشند.

– پوآر الکتروکاردیوگراف که در انواع ایرانی و خارجی و جنس های فلزی و پلاستیکی به صورت تک رنگ و چند رنگ موجود بوده سبک و با قدرت مکندگی بالا است. موجب عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده گشته و در دو سایز اطفال و بزرگسال موجود می باشند.