همکاری با ما

 لطفا جهت همکاری با ما فرم روبرو را پر کرده و رزومه خود را درج نمایید. همکاران ما با بررسی رزومه شما در صورت نیاز با شما تماس می گیرند. لطفا دقت داشته باشید که رزومه شما باید حاوی عکس و مشخصات فردی، توانایی ها، مشخصات تحصیلی و در صورت تجربه کاری شامل مختصری از تجربیات و علت ترک کار باشد.