ونچوری و ریکاوری

– ماسک ونچوری که در نوع ساده و قابل تنظیم موجود است و می تواند هوایی با غلظت اکسیژن ۲۴ تا ۵۰ درصد فراهم کند. این ماسک دارای آداپتور ۲۲M برای اتصال به دستگاه نبولایزر و یا رطوبت ساز است. نوع ساده دارای کانکتورهایی رنگی با مقادیر ثابت جهت کاهش بار غیرضروری و برای سهولت در شناسایی است. نوع قابل تنظیم دارای کلید تنظیم و قفل توامان برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی است.

– تیپیس ونچوری و ریکاوری با درصدهای مختلف که می تواند هوایی با غلظت اکسیژن ۲۴ تا ۵۰ درصد فراهم کند. این ماسک دارای آداپتور ۲۲M برای اتصال به دستگاه نبولایزر و یا رطوبت ساز است. نوع ساده دارای کانکتورهایی رنگی با مقادیر ثابت جهت کاهش بار غیرضروری و برای سهولت در شناسایی است.

– تیپیس ریکاوری قابل تنظیم که می تواند هوایی با غلظت اکسیژن ۲۴ تا ۵۰ درصد فراهم کند. دارای درجه قابل تنظیم بدون نیاز به تعویض پورت های مختلف بوده و از مواد زیست سازگار ساخته شده است.