آمبوبگ ها

– آمبوبگ سیلیکونی دائم مصرف که از مواد سیلیکونی و قابل برگشت به حالت اولیه ساخته شده و دارای شیر اطمینان به منظور ایمی بیشتر در مقابل فشار ناگهانی هوا است. دارای مونتاز کمتر به دلیل طراحی یکپارچه شیر ورودی هوا بوده و قابلیت اتوکلاو تا دمای ۱۲۱ درجه را داراست (به جز بگ ذخیره). محصولی با طراحی ارگونومیک و عملکرد بالا بوده و در سه سایز نوزاد اطفال و بزرگسال موجود است.

– آمبوبگ PVC قابل شستشو که از مواد نرم و قابل برگشت به حالت اولیه ساخته شده و دارای شیر اطمینان به منظور ایمی بیشتر در مقابل فشار ناگهانی هوا است. دارای مونتاز کمتر به دلیل طراحی یکپارچه شیر ورودی هوا بوده و قابلیت شستشو را داراست. محصولی با طراحی ارگونومیک و عملکرد بالا بوده و در سه سایز نوزاد اطفال و بزرگسال موجود است