لارنژیال ماسک

– لارنژیال ماسک سیلیکونی یکبار مصرف که به صورت استریل و برای استفاده سریع بدون لارنژسکوپ تهیه شده و دارای کاف منعطف بدون نیاز به استفاده از روان کننده ها می باشد. عاری از لاتکس بوده و موجب حداقل عکس العمل هموداینامیک می گردد. از مواد زیست سازگاز ساخته شده و در ۷ سایز موجود می باشد.

– لارنژیال ماسک PVC یکبار مصرف که به صورت استریل و برای استفاده سریع بدون لارنژسکوپ تهیه شده و دارای کاف منعطف بدون نیاز به استفاده از روان کننده ها می باشد. عاری از لاتکس بوده و موجب حداقل عکس العمل هموداینامیک می گردد. از مواد زیست سازگاز ساخته شده و در ۷ سایز موجود می باشد.