لوله تراشه

– لوله تراشه کافدار که در دو نوع ساده و فنردار موجود است از جنس PVC بوده و دارای نوک خمیده نرم برای وارد کردن آسان لوله می باشد. این محصول دارای نشانه های طولی استاندارد برای سنجش عمق نفوذ بوده و نوع فنردار دارای فنر برای استحکام بدنه لوله تراشه می باشد. کانکتور لوله استاندارد بوده و در ۱۲ سایز موجود می باشد.

 – لوله تراشه بدون کاف از جنس PVC بوده و دارای نوک خمیده نرم برای وارد کردن آسان لوله می باشد. این محصول دارای نشانه های طولی استاندارد برای سنجش عمق نفوذ بوده کانکتور لوله استاندارد است و در ۱۲ سایز موجود می باشد.

– لوله تراشه اورال نازال از جنس PVC بوده و دارای نوک خمیده نرم برای وارد کردن آسان لوله می باشد. این محصول دارای نشانه های طولی استاندارد برای سنجش عمق نفوذ بوده کانکتور لوله استاندارد است و در ۱۲ سایز موجود می باشد.

– گاید لوله تراشه که از مواد دارای گرید پزشکی ساخته شده دارای نوک خمیده به منظور کاهش آسیب رسانی بودعه و در سه سایز نوزاد، اطفال و بزرگسال موجود می باشد.