اسپاینال و اپیدورال

– سوزن های اسپاینالکه از مواد شفاف و با کیفیت ساخته شده و دارای نوک تیز و انعطاف مناسب جهت کارگذاری دقیق است. سایز بندی سوزن ها بر اساس رنگ های مختلف از ۱۸ تا ۲۸ است.

– ست اپیدورال که از مواد پلیمری جهت سهولت استفاده کاربر و به صورت یکبار مصرف جهت عدم انتقال بیماری ساخته شده است. جنس ان از مواد زیست سازگار بوده و در بسته بندی استریل عرضه می شود. این ست دارای کتتر با خاصیت فنری مناسب جهت جایگذاری راحت تر بوده و در مدل مینی ست و ست کامل موجود است

– ست کمباین اسپاینال و اپیدورالکه از مواد پلیمری جهت سهولت استفاده کاربر و به صورت یکبار مصرف جهت عدم انتقال بیماری ساخته شده است. جنس ان از مواد زیست سازگار بوده و در بسته بندی استریل عرضه می شود. این ست دارای کتتر با خاصیت فنری مناسب جهت جایگذاری راحت تر است.