لوله های بیهوشی و تنفسی

– لوله های بیهوشی که شامل انواع دائم مصرف و یکبار مصرف بوده و نوع یکبار مصرف خود دارای جنس های سیلیکونی، PVC و EVA می باشد. نوع دائم مصرف قابلیت استریل شدن با اتوکلاو تا دمای ۱۳۴ درجه، قرص فرمالین و گاز اتیلن اکساید را داراست. این نوع هم چنین از مواد سیلیکونی و بادوام ساخته شده و دارای رابط زانویی به منظور سهولت حرکت بیمار و انجام عمل ساکشن بدون جداسازی از بیمار است. نوع یکبار مصرف در برابر جریان گاز مقاوم بوده و ضد انسداد است بسته به نوع آن از PVC و EVA مقاوم و زیست سازگار ساخته شده و در انواع بگ دار و بدون بگ عرضه می گردد. لوله های بیهوشی یکبار مصرف EVA در دو نوع بزرگسال و اطفال عرضه می گردند.

 

– لوله های تنفسی که در دو نوع دائم مصرف و یکبار مصرف بوده و نوع یکبار مصرف در دو جنس PVC و EVA عرضه می گردد. این لوله ها دارای کانکتور مناسب برای اتصال به دستگاه ونتیلاتور هستند. نوع دائم مصرف قابلیت استریل شدن با اتوکلاو تا دمای ۱۳۴ درجه، قرص فرمالین و گاز اتیلن اکساید را داراست. این نوع هم چنین از مواد سیلیکونی و بادوام ساخته شده و دارای رابط زانویی به منظور سهولت حرکت بیمار و انجام عمل ساکشن بدون جداسازی از بیمار است. نوع یکبار مصرف در برابر جریان گاز مقاوم بوده و ضد انسداد است بسته به نوع آن از PVC و EVA مقاوم و زیست سازگار ساخته شده است. دارای دو واتر تراپ بوده و نوع EVA در دو سایز بزرگسال و اطفال عرضه می گردد.